Πολιτική Απορρήτου

TOP

Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το απόρρητο του πελάτη μας. Ως εκ τούτου, είμαστε απόλυτα ανοιχτοί στις πρακτικές συλλογής πληροφοριών. Αφιερώστε χρόνο για να δείτε αυτήν την ειδοποίηση που δηλώνει την πολιτική απορρήτου μας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του Hionidis.com υπόκειται στους όρους καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα Ηionidis.com δεν προϋποθέτει από το χρήστη να εισάγει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη, δεν κοινοποιούνται ούτε πωλούνται σε τρίτους.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για τις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα (αριθμός πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας) αποστέλλονται κρυπτογραφημένες στον συμβεβλημένο μας τραπεζικό πάροχο (Eurobank) και στην ομάδα καταπολέμησης ηλεκτρονικής απάτης για επιθεώρηση, χωρίς καμία παρέμβαση τρίτων. Η Hionidis.com δεν πρόκειται ποτέ να δει ή να αποθηκεύσει τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό.

 

IP διευθύνσεις
Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ κάθε επισκέπτη έχει πρόσβαση στο Hionidis.com αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΧΙΟΝΙΔΗΣ και το διακριτικό τίτλο FASHION MODE ΙΚΕ με ΑΦΜ 800810361 και ΓΕΜΗ 141628404000 που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη Παύλου μελά 32 Τ.Κ 54622  σέβεται και προστατεύει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής: Δεδομένα) των επισκεπτών του ιστότοπου της, πιθανών πελατών, πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, εργαζομένων της, καθώς και κάθε προσώπου, του οποίου δεδομένα τυχόν περιέρχονται σε γνώση της κατά την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την διεκπεραίωση των συναλλαγών της. Προς το σκοπό αυτό δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 679/2016 και τηρώντας το σύνολο της ανά πάσα στιγμή ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

 

Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

 

Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά από εσάς τους ίδιους κατά την με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ μας επικοινωνία, στο πλαίσιο σύμβασης, συναλλαγής, διαπραγμάτευσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε είδους συνεργασία ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

Δεν συλλέγουμε δεδομένα σας από ή μέσω τρίτων προσώπων.

 

Η ΧΙΟΝΙΔΗΣ FASHION MODE MON.ΙΚΕ συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • Όταν κάνετε εγγραφή στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο(Newsletter)
 • Όταν παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς και κληρώσεις,
 • Όταν κάνετε εγγραφή στον ιστότοπο μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας ή παρέχετε προσωπικές πληροφορίες στο κατάστημα μέσω της κάρτας μέλους,
 • Όταν πραγματοποιείται μία παραγγελία μέσω του ιστότοπου
 • Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε εξατομικευμένες ενημερώσεις όπως στοχευμένες διαφημίσεις
 • Εάν επικοινωνείτε με εμάς (για παράδειγμα, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) για να ενημερωθείτε για κάποιο προϊόν μας ή για τη φροντίδα του ή για την εξυπηρέτηση πελατών ή για να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με τον ιστότοπο, το προϊόν ή για οτιδήποτε άλλο.

 

Αυτά μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, τίτλος, φύλο, γενέθλια (ημέρα, μήνας, χρονιά), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, οικονομικά στοιχεία (λεπτομέρειες σχετικά με τη χρεωστική και την πιστωτική κάρτα), διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση έκδοσης απόδειξης ή τιμολογίου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θεωρείτε απαραίτητη.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς μέσω του ιστότοπου θα συνδυάζονται με τα προσωπικά στοιχεία που ίσως να έχετε δώσει στα φυσικά μας καταστήματα. Έτσι, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν ακριβή και ενημερωμένα. 

 

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και δυνάμει ποιας νομικής βάσης γίνεται  χρήση των δεδομένων

 

Η ΧΙΟΝΙΔΗΣ FASHION MODE MON.ΙΚΕ δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι:

 • Για την σύναψη σύμβασης μαζί σας,
 • Για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης,
 • Για την διεκπεραίωση παραγγελιών και κάθε είδους οικονομικών συναλλαγών και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών),
 • Για την διενέργεια πληρωμών και τη διαχείριση χρεώσεων και πιστώσεων εκατέρωθεν, καθώς και για την διεκδίκηση ποσών ή/ και απαιτήσεων που τυχόν μας οφείλονται,
 • Προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση της,
 • Για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της
 • Όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να είναι: 

 

Για την αποστολή σχετικών διαφημίσεων, π.χ. newsletter ,
Για προτάσεις για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
Για την παροχή πληροφοριών για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε και είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή ρωτήσει για αυτά,
Για να σας υπενθυμίσει προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι αγορών, αλλά δεν προχωρήσατε στην πληρωμή τους ,
Για να διαμορφώσει το περιεχόμενο του ιστότοπου σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας,
Για την αποστολή αποριών, αλληλογραφίας και παραπόνων που έχετε εκφράσει,
Για τις εσωτερικές λειτουργίες μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων, τον έλεγχο, την έρευνα, στατιστικούς σκοπούς και την αντιμετώπιση προβλημάτων,
Για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων μηνυμάτων και προφίλ ώστε να προσδιορίζονται ποιες πληροφορίες και διαφημίσεις ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, π.χ. δημιουργώντας ατομικά ή ομαδικά προφίλ.

 

Αλλαγή σκοπού επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, οι οποίοι κατονομάζονται στην παρούσα. Σε επεξεργασία δεδομένων για άλλο σκοπό μπορούμε να προβούμε μόνον εφόσον εξακριβώσουμε ότι πρόκειται για σκοπό συμβατό με κάποιον από τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά, ή εφόσον ζητήσουμε και μας παρασχεθεί εκ μέρους σας συγκατάθεση προς τούτο.

 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στη FASHION MODE ΙΚΕ, άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, όπως:

 • Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης),
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη της σχετικής διόρθωσης ή συμπλήρωσης,
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό. Επισημαίνεται ότι ενδεχομένως να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με σχετικό αίτημα για συγκεκριμένους νόμιμους και θεμιτούς λόγους, για τους οποίους θα σας ενημερώσουμε ειδικά και αιτιολογημένα,
 • Δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό,
 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της FASHION MODE ΙΚΕ
 • Τέλος, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία δεδομένων σας, εφόσον η εταιρεία μας βασίζεται στην συγκατάθεσή σας ως την νομική βάση της επεξεργασίας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην εταιρεία, απαραιτήτως με το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλο νόμιμο δημόσιο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας. 

 

Η FASHION MODE ΙΚΕ θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων. Η ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΕΠΕ θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η FASHION MODE ΙΚΕ θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από την FASHION MODE ΙΚΕ ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

Για την από μέρους της FASHION MODE ΙΚΕ επίλυση οιασδήποτε διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή και να υποβάλετε ερώτημα προς την εταιρία μας ως ακολούθως:

 

[email protected]

 

Μέτρα Ασφαλείας

Η FASHION MODE ΙΚΕ έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας με νόμιμο και θεμιτό τρόπο, υποστήριξής μας κατά την παροχή υπηρεσιών και επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε δεδομένα σε συνεργαζόμενους με την εταιρεία, όπως ενδεικτικά, νομικούς συμβούλους, λογιστές, φοροτεχνικούς, παρόχους υπηρεσιών Πληροφορικής και παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας χώρων. Τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν μόνον τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου που αναλαμβάνουν, τα επεξεργάζονται μόνον κατόπιν δικής μας ρητής εντολής και εξουσιοδότησης και αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μεριμνούμε ότι τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν γνώση της παρούσας, καθώς και ότι σέβονται και εφαρμόζουν το σύνολο της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπογράφοντας μάλιστα μαζί τους σχετικούς συμβατικούς όρους.

Τέλος, τα δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, σε δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές, στις φορολογικές αρχές, ή/ και σε ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον σχετική υποχρέωση προβλέπεται στον νόμο και κατόπιν αιτήματος που φέρει τις απαραίτητες διατυπώσεις.

 

Τι είναι τα cookies; Γιατί τα χρησιμοποιούμε;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας από έναν ιστότοπο και σας δίνει ένα μοναδικό ID. Με τη βοήθεια των cookies γίνεται γρηγορότερη και ευκολότερη η περιήγηση στη σελίδα μας, γιατί μπορούν να θυμούνται εάν έχετε επισκεφτεί ξανά τον ιστότοπο και μας βοηθά να σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τις αγορές σας ή τον λογαριασμό σας- όταν και όποτε χρειάζονται. Τα cookies που δημιουργούνται από τον ιστότοπό μας δεν περιέχουν προσωπικές σας πληροφορίες. Περιέχουν για παράδειγμα μόνο ένα αριθμητικό ID, το οποίο μας επιτρέπει να βρίσκουμε τα στοιχεία του λογαριασμού ή τη λίστα αγορών σας. Σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, όσον αφορά την ενημέρωση πελατών, αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω cookies μόνο σε συνολικό επίπεδο και όχι ατομικό. 

Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να δημιουργήσουμε για εσάς μία ευχάριστη και εύκολη στη χρήση εμπειρία διαδικτυακών αγορών. Μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης, τον τύπο συσκευής, το μοναδικό ID, τον υπολογιστή, πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, στατιστικά για τις προβολές της ιστοσελίδας, τις κινήσεις προς και από τον ιστότοπο, αναφερόμενα URL, τη διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP) και τις βασικές πληροφορίες του ιστολογίου.  

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της FASHION MODE ΙΚΕ συμφωνείτε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε cookies στη συσκευή σας. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να μη δέχεται cookies, αλλά αυτό μπορεί να περιορίσει τη διαδικτυακή εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. 

 

Είδη cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε:

Υπάρχουν δύο είδη cookies που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο της FASHION MODE ΙΚΕ

 1. Τα απολύτως απαραίτητα cookies: είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και για την περιήγηση από τον χρήστη- χωρίς αυτά ο χρήστης ενδέχεται να μη μπορέσει να δει σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσει ορισμένες δυνατότητες.
 2. Τα cookies διαφήμισης: χρησιμοποιούνται για να δημιουργούνται οι λογαριασμοί χρηστών και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη κατά την περιήγησή του. Τα cookies, εκτός από απαραίτητα και διαφήμισης, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:
  • Cookies λειτουργικότητας: χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν τους χρήστες κατά την περιήγηση και είναι απαραίτητα για αυτήν, όπως π.χ. θυμούνται κάποιες από τις ρυθμίσεις σας. Χωρίς αυτά κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (όπως η χρήση του καλαθιού αγορών) στον ιστότοπο δε θα μπορούν να παρέχονται. 
  • Cookies απόδοσης: χρησιμοποιούνται για να συλλέξουν πληροφορίες και να αναλύσουν πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο (για παράδειγμα τις κινήσεις από και προς αυτόν, τις συνολικές πωλήσεις μέσω του ιστότοπου, τις σελίδες που έχουν την πιο συχνή επισκεψιμότητα και αυτές που παρουσιάζουν λάθη) ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία αγορών στον ιστότοπό μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι ανώνυμες και δε χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν.
  • Cookies προτιμήσεων: θυμούνται τις προτιμήσεις και μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τις αγορές σας. 
  • Cookies στόχευσης και διαφήμισης: χρησιμοποιούνται για να σας αποστέλλουμε προσαρμοσμένες διαφημίσεις με βάση τις προτιμήσεις σας, ώστε να είναι πιο σχετικές με εσάς. Περιορίζουν τις φορές που θα δείτε μία διαφήμισή μας και μας βοηθούν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της κάθε διαφημιστικής καμπάνιας.

Cookies τρίτων: χρησιμοποιούνται από τρίτες εταιρείες-συνεργάτες της FASHION MODE ΙΚΕ για προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες. Τα συγκεκριμένα cookies μας επιτρέπουν να παίρνουμε πιο σωστές και τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών μας. Οι τρίτες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν παραπάνω από ένα είδος cookies. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ανώνυμες. 

 

2. Μπορώ να ελέγξω ή να διαγράψω τα cookies;

Μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε να μη δέχεται cookies. Έχετε και την επιλογή να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας χωρίς να είναι ενεργοποιημένα τα cookies. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως με απενεργοποιημένα τα cookies ενδέχεται να επηρεαστεί η περιήγησή σας στον ιστότοπο και/ ή θα μειωθεί η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων λειτουργιών και υπηρεσιών. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ή τη διαγραφή των cookies επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org.

 
 

Όταν γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης ή όταν κάνετε μια παραγγελία, αποδέχεστε αυτόματα τους παραπάνω όρους.